info@matroll.com 03-8920 2690   CD KEY RENEWAL
 
 
  PUBLICATION
 AMALAN PENYELIDIKAN COUNSELING
 PENULISAN TESIS
 PRINSIP PSIKOTERAPI
 SOCIETY & COUNSELING
 STRATEGIES IN COUNSELING
 SELF ENHANCED ACTIVE LEARNING
 
  AMALN PENYELIAAN KAUNSELING
 
 
Penyeliaan kaunseling memainkan peranan yang penting bagi memastikan prosedur proses kaunseling yang diamalkan oleh para kaunselor menepati dengan standard serta kehendak menjaga kebajikan klien.  Amalan sedemikian merentas semua kaunselor yang berkhidmat sama ada di dalam perkhidmatan awam atau pun di organisasi swasta termasuk mereka yang mempunyai amalan profesional sendiri berciri perniagaan.  Kandungan buku ini memberi panduan ke atas cara melaksanakan penyeliaan kaunseling secara profesional mengikut lunas teori serta pendekatan penyeliaan kaunseling yang diamalkan secara sejagat.  Pengarang juga memberikan cara untuk menangani penyeliaan kes kaunseling mengikut pendekatan teori penyeliaan kaunseling secara sejagat.  Di samping menerangkan cara bagi membuat konseptualisasi kes kaunseling, diagnosis serta laporan kaunseling mengikut amalan terbaik.  Di samping itu buku ini juga mengulas tentang etika penyeliaan kaunseling sesuai dengan Akta Kaunselor 580, Akta Malaysia.
 
 
 
 
EVENTS
Action Research by JPN Selangor - Official Launching
 
National MGGM Convention
 
SEMINARS AND TRAININGS
 
 
 
 
Designed and developed by
 
 
  Evaluated by Supported by Designed for
 
 
 
       
 
 
 
tv_01   tv_02
 
 
© 2014 Matroll Technology Sdn Bhd. All rights reserved. Company | Education | Industry IT | Publications | Training | Contact